FacebookTwitter

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

image_pdfimage_print

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

  1. Zakup i instalacja:
  1. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

TOP 2001 pomoże również uzyskać dofinansowanie w ramach działań zarówno inwestycyjnych jak i doradczych w ramach jednego wniosku.

Aby spełnić warunki dofinansowania firma musi regularnie odprowadzać składki do ZUS. Należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek – który może pomóc przygotować nasza firma. Po 14 dniach od pozytywnej weryfikacji, przekazywana jest połowa możliwych do pozyskania środków, następnie ekspert ZUS ocenia zgodność podjętych działań z przedstawionym wcześniej planem, po czym następuje wypłata reszty funduszy.