FacebookTwitter

ZUS przeznacza te środki na:

image_pdfimage_print

Wydatkowanie środków podlega zasadom i trybowi określonemu ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Do realizacji zadań z zakresu prewencji wypadkowej ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,

projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw . Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba
pra-
co-
wni-
ków
Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla
projektów doradczych
(w PLN)
projektów inwestycyjnych
(w PLN)
projektów doradczo-inwestycyjnych
(w PLN)
Mikro przedsiębiorstwa 1 – 9 90% 40 000 60 000 100 000
Małe przedsiębiorstwa 10 – 49 80% 60 000 90 000 150 000
Średnie przedsiębiorstwa 50 – 249 60% 80 000 180 000 260 000
Duże przedsiębiorstwa 250 i więcej 20% 100 000 300 000 400 000

 

Firma TOP 2001 pomaga w zidentyfikowaniu potrzeb oraz możliwości uzyskania dofinansowania ZUS. Wspieramy tworzenie projektów oraz koordynowaniu ich realizacji.

Doskonale znamy procedury obowiązujące w każdym miejscu pracy. Jesteśmy w stanie stworzyć odpowiedni projekt, wdrażający najnowsze standardy w dziedzinie BHP – wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych.

Jesteśmy w stanie stworzyć projekt inwestycyjny na temat bezpieczeństwa technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Monitorujemy też jego wdrażanie na terenie przedsiębiorstwa.